Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Nya styrelseledamöter i Forska!Sveriges styrelse

Forska!Sverige har valt in två nya ledamöter till stiftelsens styrelse, Björn Odlander och Mats Eriksson, som kommer att stärka arbetet med att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet.…

Nytt faktablad om cancer

Hur många drabbas av cancer i Sverige? Hur stora är kostnaderna för samhället? Vilken betydelse har forskning och utveckling i att rädda liv och spara pengar? Idag presenterar stiftelsen Forska!Sverige…

Forska!Sverige-dagen 2022

Forskningens roll och betydelse för att hantera kriser som krig, pandemier och antibiotikaresistens. Det var ämnet som stod i fokus den 28 november när ministrar, riksdagsledamöter samt ledande representanter för…

Miia Kivipelto tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2022 tilldelas professor Miia Kivipelto. Hon tilldelas utmärkelsen för sin banbrytande och världsomfattande forskning inom prevention, diagnos och behandling av demenssjukdomar. Utmärkelsen delas ut vid Forska!Sverige-dagen den…

Otto Cars tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Professor Otto Cars tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse för sitt dedikerade arbete med att bromsa utvecklingen av antibiotikaresistens. Det inkluderar hans arbete med att möjliggöra utvecklingen av nya antibiotika och en jämlik…