Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Debattartikel i Aftonbladet

Det görs mycket arbete, både nationellt och regionalt, för att dra nytta av potentialen med hälsodata, men flera hinder kvarstår. Ett nationellt ramverk med riktlinjer för hantering och användning av…

Kortfilm: Klinisk forskning 2030

Det är otroligt mycket som händer inom medicinsk forskning. Utvecklingen sker i snabb takt och för med sig möjligheter att hjälpa patienter som vi förut bara kunde drömma om. Därför…

Nobelpristagaren Torsten Wiesel firar 100 år

År 2010 bjöds 64 välkända och engagerade personer från olika delar av samhället att skriva under initiativet om en oberoende stiftelse som ska verka för att göra medicinsk forskning till…

Debattartikel i Dagens Samhälle

I ett läge med stora utmaningar inom vården är det viktigt att kontinuerligt dra nytta av ny kunskap. Sverige har unika möjligheter att omsätta hälsodata till patientnytta tack vare personnummersystemet…

Trainee på stiftelsen Forska!Sverige

Är du nyfiken på hur en non-profit fungerar och bidrar till en positiv samhällsutveckling? Brinner du för att medicinsk forskning ska stärkas och komma till nytta på bästa sätt? Är…