Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Lars Lannfelt tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2023 tilldelas Lars Lannfelt, professor emeritus i geriatrik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Utmärkelsen uppmärksammar Lannfelts banbrytande insatser för att förstå och behandla…

Bernt Eric Uhlin tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse

Professor Bernt Eric Uhlin tilldelas Forska!Sveriges hedersutmärkelse för sitt långa och dedikerade arbete med att bygga upp en världsledande och hållbar vetenskaplig miljö som främjar banbrytande biomedicinsk forskning inom molekylär…

Forska!Sverige kommenterar forskningsfinansieringsutredningen

Den 11 oktober överlämnade Forskningsfinansieringsutredningen sitt slutbetänkande, "Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation", till regeringen. Forska!Sverige välkomnar översynen av organisationen för den statliga finansieringen av forskning, men efterfrågar…

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Alexei I. Ekimov, för upptäckt och syntes av kvantprickar. Nobelpriset i kemi år 2023 ges till både…

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysik

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysik, Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier, för deras experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia. Genom årets…

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Katalin Karikó och Drew Weissman, för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. De belönade upptäckterna blev…

Brist på konsekvensanalys försvagar den medicinska forskningen

DEBATT: Det räcker inte med vällovliga intentioner från politiskt håll. Besluten måste baseras på ordentliga konsekvensanalyser som har ett systemperspektiv. Annars kan det bli oönskade resultat. Det skriver Forska!Sveriges styrelse…