Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

10 förslag för hur Sverige, genom medicinsk forskning & utveckling, kan stå bättre rustat inför framtida hälsohot, ett nytt faktablad om neurologiska sjukdomar och presentation av nya ledamöter – det…

Nytt faktablad: Neurologisk sjukdom

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att rädda liv och spara pengar? Den 30 maj, på…

Forska!Sverige söker en Digital Kommunikatör

Är du intresserad av att bidra till ökad kunskap om värdet av medicinsk forskning hos politiker och andra beslutsfattare? Har du tidigare erfarenhet av att jobba med omvärldsbevakning och målgruppsanpassad…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Året har inletts med en rad aktiviteter tillsammans med vår medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd”. Under ett riksdagsseminarium den 4 februari presenterade vi en ny rapport där vi granskar…

Årligt riksdagsseminarium med ledande politiker och experter

Den 4 februari 2021 samlades riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer för att diskutera slutsatserna i Forska!Sveriges Granskningsrapport 2020. Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för att skapa en stark medicinsk forskning…