Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Save the date: Forska!Sveriges event i Almedanen

I år är vi på plats under Almedalsveckan och arrangerar ett flertal seminarier och mingel med spännande talare och intressanta paneldiskussioner. Precisionshälsa för patientnytta - hur får vi verkstad? Precisionsdiagnostik…

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.

Debatt: Med precisionshälsa räddar vi liv i vården

Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Det har varit en händelserik start på året med flera workshops, debattartiklar och lanseringar. I slutet på förra året presenterade vi en ny opinionsundersökning, och det här året inleddes med…