Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige kommenterar budgeten för år 2022

Stiftelsen Forska!Sverige välkomnar flera viktiga satsningar som presenterades i budgetpropositionen den 20 september. Samtidigt oroas de över att en ny lägesrapport visar att statens finansiering av forskning och utveckling inom…

Anna Nilsson Vindefjärd medverkar i Sjukvårdspodden

Antalet kliniska prövningar i Sverige har halverats de senaste 10 åren, varför? Det diskuterar vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd tillsammans med Karin Eriksson, forskningschef på Cancerfonden, Anna Mannfalk, regionråd i…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

10 förslag för hur Sverige, genom medicinsk forskning & utveckling, kan stå bättre rustat inför framtida hälsohot, ett nytt faktablad om neurologiska sjukdomar och presentation av nya ledamöter – det…

Nytt faktablad: Neurologisk sjukdom

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att rädda liv och spara pengar? Den 30 maj, på…

Forska!Sverige söker en Digital Kommunikatör

Är du intresserad av att bidra till ökad kunskap om värdet av medicinsk forskning hos politiker och andra beslutsfattare? Har du tidigare erfarenhet av att jobba med omvärldsbevakning och målgruppsanpassad…