Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Stärk vård och forskning genom tydligare ansvarsfördelning

DEBATT: Inom kort väntas regeringen sjösätta en utredning om statligt huvudmannaskap för sjukvården. Vi har olika uppfattningar om vårdens huvudmannaskap, men är alla oroade över att utredningen riskerar att fördröja det…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Vi rivstartade året med mycket konstruktiva workshops med medlemmarna i  ”Agenda för hälsa och välstånd”. Med en ny regering på plats vill vi bidra både med en gemensam nulägesanalys och…

Save the date! Seminarium 10 maj

Forska!Sverige och de 35 organisationerna i föreningen "Agenda för hälsa och välstånd" bjuder in till ett seminarium för att presentera 10 prioriterade åtgärdsförslag för ökad hälsa och välstånd i Sverige.…

Nya styrelseledamöter i Forska!Sveriges styrelse

Forska!Sverige har valt in två nya ledamöter till stiftelsens styrelse, Björn Odlander och Mats Eriksson, som kommer att stärka arbetet med att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet.…