Forska!Sverige

Rapporter – Agenda för hälsa och välstånd

I "Agenda för hälsa och välstånd" samlas 40 organisationer som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, för att långsiktigt samverka för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Gemensamt har vi enats om fyra målbilder:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell informationsstruktur för insamling och delning av data
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

För att nå målen bidrar vi med rapporter, analyser och åtgärdsförslag.

 

Hälsodata - till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata i patientnytta

Ladda ner rapporten från år 2024.

Ladda ner en sammanfattning.

Granskningsrapport 2021

Ladda ner rapporten från år 2022.

Precisionshälsa - vägen framåt! Ett kunskapsunderlag från "Agenda för hälsa och välstånd" år 2022

Ladda ner rapporten. från år 2022.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Ladda ner rapporten från år 2021.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Granskningsrapport 2020

Ladda ner rapporten från år 2021.

Klinisk forskning år 2030 - 10 konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

Ladda ner rapporten. från år 2020.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2018

Ladda ner rapporten från år 2019.

Vårddata – hög tid att agera

Ladda ner rapporten från år 2018.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2017

Ladda ner rapporten från år 2018.

Agenda för hälsa och välstånd - 2017 - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Ladda ner rapporten från år 2017.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2016

Ladda ner rapporten från år 2016.

Agenda för hälsa och välstånd - Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? 2016

Ladda ner rapporten från rå 2016 och en sammanfattning.

Agenda för hälsa och välstånd - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner. 2015

Ladda ner rapporten från år 2015 och en sammanfattning.

Dela gärna den här sidan: