Forska!Sverige

Rapporter – Agenda för hälsa och välstånd

I "Agenda för hälsa och välstånd" samlas 34 organisationer från akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer, för att långsiktigt samverka för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Gemensamt har vi enats om fyra målbilder:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

För att nå målen bidrar vi med rapporter, analyser och åtgärdsförslag.

 

Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Ladda ner rapporten.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten.

Klinisk forskning år 2030 - 10 konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv

Ladda ner rapporten.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2018

Ladda ner rapporten.

Vårddata – hög tid att agera

Ladda ner rapporten.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2017

Ladda ner rapporten.

Agenda för hälsa och välstånd - 2017 - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner

Ladda ner rapporten.

Agenda för hälsa och välstånd - Statusrapport 2016

Ladda ner rapporten.

Agenda för hälsa och välstånd - Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona? 2016

Ladda ner rapporten och sammanfattning.

Agenda för hälsa och välstånd - 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner. 2015

Ladda ner rapporten och sammanfattning.

Dela gärna den här sidan: