Forska!Sverige

Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

Medicinsk forskning och utveckling är central för att minska ohälsan i Sverige. Om värdet av medicinsk forskning underskattas riskerar investeringarna att bli lägre än vad som är optimalt för samhällsnyttan och medborgarnas väl.

I rapporten beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning och utveckling i Sverige i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling.

Läs vår nya rapport här.

Vi har även en serie av filmer och faktablad där vi på ett konkret sätt visar på det stora värdet av medicinsk forskning inom ett antal sjukdomsområden. Dem hittar ni här.

 

Dela gärna den här sidan: