Forska!Sverige

Event

Forska!Sverige arrangerar under året flera event och mötesplatser. Vi deltar på konferenser, seminarier, Almedalsveckan och som talare i olika sammanhang.

Tidigare event

Forska!Sverige-dagen

På Forska!Sverige-dagen samlas Forska!Sveriges grundare, styrelse, donatorer, Agendamedlemmar, samt särskilt inbjudna representanter från politik, akademi, näringsliv, sjukvård och patientorganisationer för en exklusiv konferens med inspirerande talare och kreativa diskussioner.

 

Utmärkelser

Forska!Sverige delar varje år ut utmärkelser till en forskare och en politiker som utmärkt sig i sitt engagemang för att lyfta medicinsk forskning, innovation och patientnytta.

 

 

Almedalsveckan

Forska!Sverige deltar under Almedalsveckan. Vi anordnar egna seminarier och deltar i arrangemang i samarbetar med andra organisationer.

 

 

”Agenda för hälsa och välstånd”

Event arrangerade av ”Agenda för hälsa och välstånd”.

 

 

 

 

Övrigt

Forska!Sverige deltar på konferenser, seminarier och som talar i olika sammanhang.

Dela gärna den här sidan: