Forska!Sverige

Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Publicerad: 2024-04-09

För att hälsodata ska komma till ökad nytta krävs att teknik och lagar kommer på plats, och det pågår i nuläget mycket arbete med det. Men för att stärka den kvalitetsdrivna vården genom ökad användning av hälsodata måste även professionerna och dess verksamhet utvecklas.

Forska!Sverige och de 39 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd har identifierat tre områden där det i nuläget behövs effektivare processer för att omsätta hälsodata till patientnytta.

Den 22 maj välkomnar vi dig till en konferens där vi överlämnar en ny rapport med konkreta åtgärdsförslag till regeringen. Under förmiddagen kommer åtfärdsförslagen att presenteras och diskuteras med representanter från regeringen, myndigheter, akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner.

När: 22 maj kl.9-12
Var: Convendum, Fleminggatan 18, Stockholm
Följ på distans: har du inte möjlighet att delta på plats? Anmäl dig så får du en länk för att följa konferensen på distans via livestream.
Program: Program för dagen hittar du här.

 

Anmälan

Antalet platser är begränsat, anmäl dig redan nu för att säkra din plats.

 

Varmt välkommen!

Dela gärna den här sidan: