Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen

På Forska!Sverige-dagen samlas Forska!Sveriges grundare, styrelse, donatorer, Agendamedlemmar, samt särskilt inbjudna representanter från politik, akademi, näringsliv, sjukvård och patientorganisationer för en exklusiv konferens med inspirerande talare och kreativa diskussioner.

Här förs konkreta samtal om hur vi tillsammans bör agera för att medicinsk forskning och företag i större omfattning ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till godo.

Forska!Sverige-dagen 2023

Forska!Sverige-dagen 2022

Forska!Sverige-dagen 2021

Forska!Sverige-dagen 2019

Forska!Sverige-dagen 2018

Forska!Sverige-dagen 2017

Forska!Sverige-dagen 2016

Forska!Sverige-dagen 2015

Forska!Sverige-dagen 2014

Forska!Sverige-dagen 2013

Forska!Sverige-dagen 2012

Dela gärna den här sidan: