Forska!Sverige

Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker

Forska!Sverige delar varje år ut utmärkelser till forskare och politiker som utmärkt sig i sitt engagemang för att lyfta medicinsk forskning, innovation och patientnytta.

Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen. Nomineringar kan lämnas av Forska!Sveriges grundargrupp, styrelse, donatorer, samt nätverket Agenda för hälsa och välstånd. Stiftelsens styrelse utgör jury och fattar beslutet.

 

Utmärkelse till forskare

Enskild forskare som nyligen publicerat medicinska forskningsresultat av hög kvalitet och av värde för sjukvården.

Kriterier:

  • forskningen skall vara internationellt gångbar och uppmärksammad
  • forskningen skall ha ett tydligt nyhetsvärde och kunna visa på värdet av medicinsk forskning

 

Utmärkelse till politisk beslutsfattare

Politiker eller annan beslutsfattare som på ett påtagligt sätt främjar medicinsk forskning. Nominering kan gälla politiker eller andra beslutsfattare som på nationell, landstings- eller kommunal nivå har drivit och genomfört förändringar som gagnar medicinsk forskning eller dess nyttiggörande.

Kriterier:
Personen ska, vad gäller medicinsk forskning eller dess nyttiggörande:

  • offentligt ha uttryckt en insikt om betydelsen av medicinsk forskning
  • ha främjat medicinsk forskning genom aktiva åtgärder såsom utredningar, propositioner, motioner, lagar, åtgärder i landsting eller kommuner

 

Hedersutmärkelse

Person eller organisation som visat på ett extraordinärt engagemang och bidragit till att stärka forskning, utveckling och/eller hälsa.

2023 års utmärkelser

2022 års utmärkelser

2021 års utmärkelser

2019 års utmärkelser

2018 års utmärkelser

2017 års utmärkelser

2016 års utmärkelser

2014 års utmärkelser

2013 års utmärkelser

2012 års utmärkelser

Dela gärna den här sidan: