Forska!Sverige

Forska!Sveriges historia

Forska!Sverige grundades i september 2010 av engagerade personer från alla delar av samhället; politik, näringsliv, kultur, professionsorganisationer, patientföreningar, förvaltning, vård och universitet.

Gemensamt för Forska!Sveriges grundare var att de oroades av den negativa utvecklingen inom medicinsk forskning i Sverige. Därför togs initiativ till att skapa en oberoende stiftelse som ska verka för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet, för hälsa och välstånd.

Den ursprungliga idén till att starta Forska!Sverige kom från Hans Bergström som blivit inspirerad av Research!America och såg ett behov av en liknande kraft i Sverige. Anna Nilsson Vindefjärd var ense med Hans om det svenska behovet och förverkligade idén i samspel med andra engagerade personer genom att bygga upp en svensk stiftelse.

I mars 2013 inledde Forska!Sverige ett samarbete med systerorganisationerna Research!America, Research Australia och Research Canada. Läs mer om Forska!Sveriges partners.

I vår jubileumsskrift tar du på ett lättöverskådligt sätt del av vårt arbete under de senaste 10+1 åren, och inte minst resultaten det gett.

Uppstartsmöte september 2010

Dela gärna den här sidan: