Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd 2024

Sverige har unika förutsättningar att omsätta hälsodata till patientnytta tack vare personnummersystemet och en befolkning som vill dela sin data. Den 20 maj presenterade de 40 organisationerna i tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport med tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta.

Den 22 maj samlades representanter från politiken, myndigheter, regioner, akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner för att diskutera vad som krävs för att omsätta hälsodata till patientnytta. Under konferensen överlämnade vi rapporten till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson och samtalade med henne om behoven.

Läs rapporten Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Läs en sammanfattning av rapporten

Läs en debattartikel i Dagens Samhälle där rapporten presenterades

Läs en artikel i Altinget där vår generalsekreterare intervjuas om rapporten

Läs en artikel in Life-Time som rapporterar om vår konferens där

Se en delredovisning av Forska!Sveriges opinionsundersökning, utförd av Verian via Sifo-panelen

Läs pressmeddelandet

Dela gärna den här sidan: