Forska!Sverige

Forska!Sverige i Almedalen 2014

Almedalsveckan 2014 ägde rum 29:e juni – 6:e juli.

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd medverkade bland annat som talare på tre seminarier under Almedalsveckan:

  • ”Morgondagens jobb skapas av innovativa företag” Huvudarrangör: SISP – Swedish Incubators & Science Parks
  • ”Cancerforskning – karriärvägen som försvann” Huvudarrangör: Regionala cancercentrum i samverkan och Cancerfonden
  • ”Hur blev det såhär – har life science kluster någon framtid i Sverige?” Huvudarrangör: Forum för Health Policy och LIF – de forskande läkemedelsföretagen
Dela gärna den här sidan: