Forska!Sverige

Almedalen 2016

Almedalsveckan 2016 ägde rum 3:e juli – 10:e juli.

Forska!Sverige arrangerade ett fullsatt debatt- och mingelevent där politiker och aktörer från akademi, vård och näringsliv samlades för att ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och höra vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Medverkade gjorde:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige
 • Anders Henriksson, landstingsråd (S), Kalmar läns landsting
 • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare (S)
 • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
 • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
 • Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
 • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
 • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)

Tillsammans med Svensk Reumatologisk Förening och Svensk Reumatologis Kvalitetsregister anordnade Forska!Sverige även ett seminarium med fokus på vad som händer med de svenska kvalitetsregistren. Vem äger data – patienten, professionen, landstingen, staten? Hur använder och tillgodogör vi oss data som finns på nätet? Hur bedriver vi den kliniska forskningen och registerforskningen framgent?

Medverkade gjorde:

 • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige
 • Boel Mörck, vice ordförande, Svensk Reumatologisk Förening
 • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare
 • Karolina Antonov, chefsstrateg, LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa, Sveriges kommuner och landsting
 • Sofia Ernestam, registerhållare, Svensk Reumatologis Kvalitetsregister

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog också i panelen på Sjukhusläkarnas seminarium ”Den medicinska forskningen behöver forskande läkare”. Läs sammandrag från seminariet i Dagens Medicin, Sjukhusläkaren och Läkartidningen.

 

Relaterat material

Inbjudan till event och mingel (pdf)

Dela gärna den här sidan: