Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2013

2013 års Forska!Sverige-dag gick av stapeln den 21:a oktober 2013 på Nordic School of Public Health i Göteborg. Det var en dag för diskussion om medicinsk forskning som framtidsfråga.

Huvudtalare för dagen var Leif Johansson, styrelseordförande för AstraZeneca, som talade om behovet av att öka investeringarna i medicinsk forskning för att behålla Sveriges välstånd. Under dagen diskuterade forskare, politiker, sjukvårdsrepresentanter med fler, hur Sverige ska kunna återta sin plats som ledande medicinsk forskningsnation.

Viktiga samtalspunkter för dagen var bland annat klinisk forskning och registerbaserad forskning.

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker ut. Läs mer om mottagarna och motiveringarna här.

Ta del av vårt material från Forska!Sverige-dagen 2013

Se filmer från Forska!Sverige-dagen

Sammandrag från Forska!Sverige-dagen
Leif Johansson, Styrelseordförande AstraZeneca

Se bilder från Forska!Sverige-dagen

Paneldebatt med L Hallengren (S), M Arthursson (C), A Börjesson (MP), H Rothenberg (M), M Odell (KD), T Acketoft (FP)
Mikael Damberg (S) och Leif Johansson, styrelseordförande AstraZeneca
Thomas Berglund, VD Capio
Ingrid Petersson, nationell samordning kliniska prövningar och Olle Stendahl, professor i medicinsk mikrobiologi LiU
Anders Ekblom, Global head AstraZenecas 
Science and Technology Integration Office
Lena Hallengren, riksdagsledamot S
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Karin Markides, rektor Chalmers tekniska högskola och Carola Lemne, VD Praktikertjänst
Ingrid Lundberg, professor i reumatologi KI och Soffia Gudbjörnsdottir, ansvarig Nationella Diabetesregistret
Carl Johan Sundberg, styrelseordförande Forska!Sverige, Michael Nilsson, director Hunter Medical Research Institute och Peter Friberg, ordförande svenska läkaresällskapet
Roger Juhlin, medicinsk chef MSD och Mats Odell, riksdagsledamot KD
Helene Hellmark Knutsson, Landstingsråd och ordförande för (S) Stockholms läns landsting
Jan Björklund, vice statsminister och mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2013
Lars Klareskog, professor i reumatologi, Karolinska Institutet och mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2013
Ingrid Kössler, fd ordförande BRO, Maria Areskoug, ordförande BCF Johanna och Pelle Johansson, riksförbundet Hjärt-Lung
Mikael Arthursson (C) och Tina Acketoft (FP)
Dela gärna den här sidan: