Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2014

2014 års Forska!Sverige-dag gick av stapeln den 15:e oktober 2014 på Uppsala slott. Med temat ”Gathering our brains” samlades beslutfattare från politik, näringsliv, akademi, vård och patientorganisationer för att lyssna på bl.a. forskningsministern och framstående forskare inom hjärnforskningen och diskutera innehållet i en svensk life science-strategi.

Temat för dagen var ”Gathering our brains” och under dagen fick vi höra om nya framsteg inom hjärnforskningen från ledande forskare och entreprenörer i Sverige.

Nya ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson var huvudtalare och ett viktigt samtalsämne var hur vi ska stärka den medicinska forskningen i Sverige. Nobelstiftelsens styrelseordförande Carl-Henrik Heldin gav förslag på hur vi bör agera för att stärka forskningskvaliteten och Thomas Sinkjær, Direktör i Danmarks Grundforskningsfond, berättade om de åtgärder Danmark vidtagit för att stärka sin forskning.

Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd presenterade projektet ”Agenda för hälsa & välstånd” där 25 aktörer från olika organisationer inom life science systemet samarbetar för att ta fram åtgärdsförslag och handlingsplaner för en life science strategi.

Regeringens samordnare för life science-sektornSusanne Ås Sivborg fick ta del av Agenda-gruppens förslag och hade ett samtal med deltagarna om prioriterat innehåll i en nationell life science-strategi.

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker ut. Läs mer om mottagarna och motiveringarna här.

Se även artikel i Uppsala Nya Tidning om forskningsministerns debut på Forska!Sverige-dagen

Ta del av vårt material från Forska!Sverige-dagen 2014

Dokument

Se film från Forska!Sverige-dagen

Sammanfattning av Helene Hellmark Knutssons tal på Forska!Sverige-dagen 2014

Se bilder från Forska!Sverige-dagen

Anna Nilsson Vindefjärd (Generalsekreterare Forska!Sverige)
Peter Egardt (Landshövding Uppsala län)
Susanne Ås Sivborg (Generaldirektör Patent- och registreringsverket, Samordnare av life science-sektorn)
Carl-Henrik Heldin (Uppsala universitet, Styrelseordförande för Nobelstiftelsen, Vice president Europeiska forskningsrådet)
Kristina Sparreljung (Hjärt-Lungfonden), Olle Stendahl (Linköpings universitet, Vice ordförande Forska!Sverige) och Ursula Tengelin (Gaia Leadership)
Barbro Westerholm (Folkpartiet, mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014) och Carl Johan Sundberg (Karolinska Institutet, Ordförande Forska!Sverige)
Helene Hellmark Knutsson (Minister för högre utbildning och forskning), Penilla Gunther (Kristdemokraterna), Betty Malmberg (Moderaterna), Anders W Jonsson (Centern), Barbro Westerholm (Folkpartiet, mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse till politiker 2014) och Carl Johan Sundberg (Karolinska Institutet, ordförande Forska!Sverige)
Helene Hellmark Knutsson (minister för högre utbildning och forskning)
Catharina Svanborg (Lunds Universitet och mottagare av Forska!Sveriges utmärkelse till forskare 2014)
Tornsalen, Uppsala Slott
Ingrid Petersson (Generaldirektör FORMAS), Kristina Sparreljung (Hjärt-Lungfonden), Anders Ekblom (Styrelseledamot i bl.a. Karolinska Sjukhuset och SwedenBio) och Ivar de la Cruz (Naturvetarna)
Tornsalen Uppsala Slott
Dela gärna den här sidan: