Forska!Sverige

Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2016

Forska!Sveriges politikerutmärkelse 2016 går till landstingspolitiker Anders Henriksson (S). Henriksson får utmärkelsen för sitt beundransvärda arbete för en kunskapsstyrd vård - där medicinsk forskning utgör en självklar och central del.

Anders Henriksson är förste vice ordförande i SKL, ordförande landstingsstyrelsen i Kalmar län, ordförande i Inera samt ledamot i regeringens expertråd för life science.

quote-left-mediumHenriksson har i sina olika roller drivit ett antal nyckelfrågor för att främja medicinsk forskning och nyttan av den och är en god förebild både för regional och nationell politik, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare för Forska!Sverige.

Henriksson har bland annat verkat för att stärka forskningen inom Landstinget i Kalmar län, där forskningen fått en tydlig organisatorisk hemvist under ledning av en forskningschef och samtidigt har antalet doktorander, inte minst kliniska sådana, utökats. Han stöttade grundandet av Linnéuniversitetet och förespråkar läkartjänster med mer tid för forskning. Han är också en av de drivande krafterna bakom att en regionaliserad läkarutbildning har kunnat etableras i samverkan mellan Linköpings universitet och Linnéuniversitetet, vilket stärker landstingets kapacitet för klinisk forskning.

quote-left-very-bigJag är hedrad och stolt över att få ta emot den här prestigefyllda utmärkelsen, säger Anders Henriksson. Jag ser utmärkelsen också som ett erkännande för Landstinget i Kalmar län och det framgångsrika arbetet som bedrivs, inte minst inom kvalitet och patientsäkerhet. Kunskapsbaserad ledning och styrning är en framgångsfaktor och forskning är en grundläggande förutsättning när vi vill åstadkomma varaktig förändring, säger Anders Henriksson.

Landstinget har även varit involverat i uppbyggnaden av eHälsoinstitutet som forskar om användningen av digital och innovativ teknik i vård och omsorg utifrån bland annat läkemedelsregister. Henriksson har verkat för spridning av dessa erfarenheter på den nationella arenan.

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: