Forska!Sverige

F.d. chefen för vård och omsorg på SKL önskar ökad nationell samordning

Publicerad: 2013-11-13

För att öka effektiviteten och kvaliteten på svensk sjukvård bör ett mindre antal större regioner skapas, eller landstingen helt avskaffas, förordar Göran Stiernstedt i en intervju i Läkartidningen.

Gå till källan: Läkartidningen

Dela gärna den här sidan: