Forska!Sverige

Läs insiktsfull artikel i DN från kommissionen för jämlik vård

Publicerad: 2012-06-28

1. Patientens ställning i förhållande till sjukvården måste stärkas.

2. Sjukvårdens organisation måste stärkas.

3. Tillgången till läkemedel måste fortsätta ses som en viktig del av sjukvården.

4. Sverige måste stärka positionen som ett forskningsintensivt och innovationsvänligt land.

Läs artikel

Gå till källan: DN

Dela gärna den här sidan: