Forska!Sverige

Publikationer

Forska!Sverige beskriver läget för medicinsk forskning, företagande mm i årliga rapporter, bidrar med åtgärdsförslag för att skapa bättre förutsättningar i Sverige, samt publicerar opinionsundersökningar, faktablad och filmer. Här kan du ta del av vårt samlade material.

Faktablad och filmer

Cancer-faktablad-2Forska!Sverige producerar faktablad och filmer som lyfter fram de stora värdet med medicinsk forskning.

 

 

 

 

 

 

Lägesrapporter

lagesrapport_2015Varje år publicerar Forska!Sverige en sammanställning av läget inom medicinsk forskning och innovation i Sverige och i andra länder. Vi presenterar statistik som belyser trender och utveckling inom området.

 

 

 

 

 

Agenda för hälsa och välstånd

agenda-framsidaInom samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd” publicerar vi rapporter och lägesbeskrivningar.

 

 

 

 

 

 

Opinionsundersökningar

Forska!Sverige genomför opinionsundersökningar för att undersöka allmänhetens inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

 

 


Politiska inspel

StrategiforslagForska!Sverige arbetar för att regeringen ska utforma en bred och långsiktig strategi för life science i Sverige. Vi tar fram åtgärdsförslag, gör inspel till propositioner och mycket mer.

Dela gärna den här sidan: