Forska!Sverige

Publikationer

Forska!Sverige beskriver läget för medicinsk forskning, företagande mm i årliga rapporter, bidrar med åtgärdsförslag för att skapa bättre förutsättningar i Sverige, samt publicerar opinionsundersökningar, faktablad och filmer. Här kan du ta del av vårt samlade material.

Faktablad och filmer

Cancer-faktablad-2Forska!Sverige producerar faktablad och filmer som lyfter fram de stora värdet med medicinsk forskning.

 

 

 

 

 

 

Lägesrapporter

Varje år publicerar Forska!Sverige en sammanställning av läget inom medicinsk forskning och innovation i Sverige och i andra länder. Vi presenterar statistik som belyser trender och utveckling inom området.

 

 

 

 

 

Agenda för hälsa och välstånd

Inom samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd” publicerar vi rapporter och lägesbeskrivningar.

 

 

 

 

 

 

Opinionsundersökningar

Forska!Sverige genomför opinionsundersökningar för att undersöka allmänhetens inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

 

 

 

 

Politiska inspel

Forska!Sverige arbetar för att regeringen ska utforma en bred och långsiktig strategi för life science i Sverige. Vi tar fram åtgärdsförslag, gör inspel till propositioner och mycket mer.

Dela gärna den här sidan: