Forska!Sverige

Regeringen har en tydlig målsättning att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och en av världens främsta forskningsnationer

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskning

Publikationer

Forska!Sverige publicerar rapporter, opinionsundersökningar, faktablad och filmer. Här kan du ta del av vårt samlade material.

Faktablad och filmer

Cancer-faktablad-2Forska!Sverige producerar faktablad och filmer som lyfter fram de stora värdet med medicinsk forskning.

 

 

 

 

 

 

Lägesrapporter

lagesrapport_2015Varje år publicerar Forska!Sverige en sammanställning av läget inom medicinsk forskning och innovation i Sverige och i andra länder. Vi presenterar statistik som belyser trender och utveckling inom området.

 

 

 

 

 

Agenda för hälsa och välstånd

agenda-framsidaInom samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd” publicerar vi rapporter och lägesbeskrivningar.

 

 

 

 

 

 

Opinionsundersökningar

Valenkat-2014-framsidaForska!Sverige genomför opinionsundersökningar för att undersöka allmänhetens inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

 

 

Övrigt

StrategiforslagForska!Sverige arbetar för att regeringen ska utforma en bred och långsiktig strategi för life science i Sverige. Vi tar fram åtgärdsförslag, gör inspel till propositioner och mycket mer.

Dela gärna den här sidan: