Forska!Sverige

Anna Wedell tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Publicerad: 2019-09-25

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2019 tilldelas professor Anna Wedell vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset. Utmärkelsen uppmärksammar professor Wedells insatser för att upptäcka medfödda och ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos barn. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 2:a oktober.

Idag föds cirka ett av tvåtusen barn med en störd ämnesomsättning, innefattande många hundra ovanliga tillstånd. Sjukdomarna beror på ärftliga störningar i kroppens kemiska reaktioner som ofta leder till hjärnskador. Hjärnan är särskilt känslig, men de flesta organ kan drabbas.

– Genom ett högteknologiskt genetiskt detektivarbete har Anna Wedell och hennes forskargrupp hittat den molekylära grunden för flera av dessa ämnesomsättningssjukdomar. Med denna utmärkelse vill vi uppmärksamma hennes viktiga arbete för att rädda liv, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Anna Wedell har skapat förutsättningar för att integrera de nya storskaliga genetiska analysmetoderna i sjukvården, så de kan användas på ett snabbt och säkert sätt för diagnostik av sällsynta ärftliga sjukdomar. Resultaten är dramatiska då stora grupper av patienter nu kan få rätt diagnos tidigt i sjukdomsförloppet, något som möjliggör individanpassad behandling och i vissa fall kan förhindra svåra handikapp. Hon har också upptäckt helt nya sjukdomsmekanismer, vilket medfört ny kunskap om hjärnans normala ämnesomsättning och möjliggör utveckling av nya framtida behandlingsmetoder.

– Vår största framgångsfaktor är att vi lyckats skapa en integrerad miljö där vi förenar högspecialiserad klinisk medicin, laboratoriemedicin, storskalig genomik och basal experimentell vetenskap. För att våra patienter ska dra nytta av den snabba tekniska utveckling och kunskapsexplosion vi befinner oss i, behövs mer gränsöverskridande och tvärvetenskapligt arbete där sjukvården har en viktig roll, säger Anna Wedell, professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet.

Anna Wedell är professor i medicinsk genetik vid Karolinska institutet samt överläkare och verksamhetschef vid Centrum för Medfödda Metabola Sjukdomar (CMMS), Karolinska Universitetssjukhuset. Hon är även affilierad till Science for Life Laboratory. Hon är ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin, och var dess ordförande 2016-2018. Hon är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.

Läs Forska!Sveriges pressmeddelande om utmärkelsen

Läs artikel i Expressen med anledning av utmärkelsen

Läs om tidigare års utmärkelser här

Se program för Forska!Sverige-dagen här

Dela gärna den här sidan: