Forska!Sverige

Debattartikel i Aftonbladet

Publicerad: 2024-07-10

Det görs mycket arbete, både nationellt och regionalt, för att dra nytta av potentialen med hälsodata, men flera hinder kvarstår. Ett nationellt ramverk med riktlinjer för hantering och användning av hälsodata kan bidra till att öka både jämlikhet, säkerhet och kostnadseffektivitet i vården.

I en debattartikel i Aftonbladet uppmanar vi, tillsammans med 34 representanter för akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner, regeringen att, parallellt med arbete med tekniska och juridiska lösningar, ta beslut om ett sådant ramverk.

Läs debattartikeln här.

Dela gärna den här sidan: