Forska!Sverige

Forska!Sverige i Almedalen 2015

Almedalsveckan 2015 ägde rum 28:e juni – 5:e juli.

Forska!Sverige arrangerade ett debatt- och mingelevent där politiker och aktörer från både akademi, vård och näringsliv samlades för att ta del av de 14 konkreta åtgärdsförslag för life science som arbetats fram i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”.

I politikerpanelen fanns:

  • Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot M
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP
  • Anders W Jonsson, riksdagsledamot C
  • Penilla Gunther, riksdagsledamot KD
  • Elisabeth Knutsson, riksdagsledamot MP

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog även bland annat i, LIF- de forskande läkemedelsföretagens seminarie ”Världsledande inom Life Science – strategierna finns, dags för verkstad” tillsammans med Anders Lönnberg, samordnare för Life Science, Marie Morell (M) och Anders Blanck, VD LIF.

Dela gärna den här sidan: