Forska!Sverige

Politiker ger åtgärdsförslagen grönt ljus

Publicerad: 2015-06-30

Forska!Sverige inledde Almedalsveckan med ett fullsatt debatt- och mingelevent där politiker och aktörer från både akademi, vård och näringsliv samlades för att ta del av de 14 konkreta åtgärdsförslag för life science som arbetats fram i projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”.

Efter inledande presentation av förslagen berättade den inbjudna politikerpanelen om sina partiers ambition för life science i Sverige. Därefter tog de ställning till de 14 förslagen genom att ge grönt eller rött ljus.

Vi ser en enighet, över partigränserna, om de satsningar som behövs i flera delar av systemet för att stärka life science i Sverige. Det är viktigt, för vi har ingen tid att förlora på partipolitiskt spel när det gäller framtidsfrågan om Sverige som life science nation, säger Anna Nilsson Vindefjärd generalsekreterare Forska!Sverige.

I politikerpanelen fanns:
Anders Lönnberg, regeringens samordnare för life science
Betty Malmberg, riksdagsledamot M
Barbro Westerholm, riksdagsledamot FP
Anders W Jonsson, riksdagsledamot C
Penilla Gunther, riksdagsledamot KD
Elisabeth Knutsson, riksdagsledamot MP

Under Almedalsveckan har Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd även deltagit i, bland annat, LIF- de forskande läkemedelsföretagens seminarie ”Världsledande inom Life Science – strategierna finns, dags för verkstad” tillsammans med Anders Lönnberg, samordnare för Life Science, Marie Morell (M) och Anders Blanck, VD LIF.

Till:
Rapporten
”Agenda för hälsa och välstånd”
Sammanfattning av rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”
Mer om projektet ”Agenda för hälsa och välstånd”

Dela gärna den här sidan: