Forska!Sverige

Forskarutmärkelse 2021

Forska!Sveriges forskarutmärkelse tilldelas professor Matti Sällberg för att han med sin stora kunskap inom vaccinområdet på ett engagerat och outtröttligt sätt deltagit i arbetet med att bedöma, ge råd och informera om utvecklingen och bekämpningen av Covid-19.

Som vaccinforskare har Matti Sällberg och medarbetare tidigt engagerat sig i pandemin och i utvecklingen av vaccin mot Covid-19. Han driver en framgångsrik utveckling av flera DNA-baserade vaccin mot Covid-19, och har tagit ett stort ansvar för att tillsammans med andra forskare och vaccinexperter på ett kunskapsbaserat sätt bedöma pandemiutvecklingen i samhället.

– Matti Sällberg har, tillsammans med forskarkollegor världen över, kämpat hårt mot tiden för att öka kunskapen om viruset och sätt att bemöta pandemin. Parallellt har han tagit ett ansvar utöver det förväntade genom att axla en viktig roll i den kunskapsspridning som är helt nödvändig, men mycket svår och tidskrävande, när en ny sjukdom bryter ut och drabbar Sverige och hela världen, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Matti Sällberg är utbildad biomedicinsk analytiker och legitimerad tandläkare. Startskottet för den vaccinforskning som han dedikerat större delen av sitt professionella liv åt var när han gjorde sin post-doc på Scripps Research Institute i USA. Där utvecklade han ett genetiskt vaccin vilket då, för 25 år sedan, var en helt ny teknik. År 2000 blev han Sveriges första professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet. Där har han i mer än 20 år tillsammans med sin forskargrupp och medarbetare forskat på att utveckla nya typer av vacciner, framför allt DNA-baserade vacciner, inte bara mot Covid-19 utan även mot hepatit och hemorragisk feber.

– Jag är oerhört ödmjuk och tacksam för denna utmärkelse. Pandemin har kastat om allas våra liv på ett sätt som vi inte hade en aning om när vi klev in i 2020. Ur forskningssamhällets perspektiv har ändå svaret på pandemin varit enastående, flera säkra och högeffektiva vaccin som nu tagits fram till nödgodkännande över hela jordklotet inom 12 månader från att virus upptäckts. Nya teknologier som tagits fram de senaste 20 till 30 åren och studier av virus med utveckling av vaccin har banat vägen för denna fantastiska framgång. Pandemin har verkligen satt betydelsen av forskning i centrum och visar vad den kan åstadkomma för att rädda liv, säger Matti Sällberg.

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: