Forska!Sverige

Kortfilm: Klinisk forskning 2030

Det är otroligt mycket som händer inom medicinsk forskning. Utvecklingen sker i snabb takt och för med sig möjligheter att hjälpa patienter på ett sätt som vi förut bara kunde drömma om.

Därför har vi tidigare, tillsammans med tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd”, tagit fram en kortfilm för att visa vilka möjligheter den medicinska forskningen kan föra med sig – om politikerna vidtar de åtgärder som krävs.

Mycket har hänt sedan filmen presenterades – men exemplen och möjligheterna är lika aktuella idag. Se gärna kortfilmen här med uppdaterad slutkläm som kopplar till vår nya rapport.

 

Läs även två rapporter med konkreta åtgärdsförslag på hur den kliniska forskningen kan stärkas:

Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

Klinisk forskning 2030 – 10 konkreta förslag för att stärka forskningen som förbättrar och räddar liv

Dela gärna den här sidan: