Forska!Sverige

Överlämning av förslag på tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

På en konferens den 22 maj 2024 presenterade Forska!Sveriges tankesmedja ”Agenda för hälsa och välstånd” förslag på tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta. Under konferensen överlämnades förslagen till sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson. Utöver rapporten kan du i denna artikel ta del av foton från dagen, de inspelade presentationerna länkade i texten samt den inspelade konferensen i sin helhet.

Med fokus på behovet av tydligare mandat och effektivare processer har Forska!Sveriges tankesmedja ”Agenda för hälsa och välstånd” arbetat fram en ny rapport med konkreta förslag på:

  1. hur klinisk forskning kan stärkas och hur hälso- och sjukvården ska kunna vara mer delaktig i att utveckla och använda den kunskap som skapas,
  2. hur regioner och andra aktörer kan ges tydliga riktlinjer för hantering och användning av hälsodata, och
  3. hur processerna för kunskapsstyrning och implementering i hela VårdSverige kan bli effektivare.

Den 22 maj samlade ”Agenda för hälsa och välstånd” nära 300 representanter för politik, myndigheter, regioner, akademi, vård, näringsliv, patienter och professioner.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige, och Tobias Alfvén, ordförande för ”Agenda för hälsa och välstånd” berättade om bakgrunden till samarbetet mellan de 40 medlemmarna i tankesmedjan, och introducerade rapportens tema. Därefter presenterades analys och förslag av olika medlemmar. Se inspelning här.

Under förmiddagen gästades vi digitalt av Lucy Chappell, Vd för National Institute for Health and Care Research (NIHR) och Chief Scientific Adviser vid Department of Health and Social Care. Hon berättade om Storbritanniens arbete med NIHR och vilken positiv effekt den samordnande funktionen för klinisk forskning har för patienter och samhället i stort. Se inspelning här.

Det följdes av ett samtal om rapportens förslag med en panel bestående av representanter för regioner och myndigheter via Generaldirektören för Vetenskapsrådet och senior rådgivare och avdelningschef för E-hälsomyndigheten. Se inspelning här.

Konferensen avslutades med att rapporten överlämnades till sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson som höll ett initierat och informativt tal, vilket följdes av en diskussion om regeringens planer. Se inspelning här.

Ta del av konferensen i sin helhet

Läs mer om rapporten och förslagen

Dela gärna den här sidan: