Forska!Sverige

Remissyttrande – Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning

Publicerad: 2024-03-28

Forska!Sverige har lämnat in ett yttrande till regeringen över betänkandet Vidareanvändning av hälsodata för vård och klinisk forskning från utredningen som behandlat sekundäranvändning av hälsodata.

Sverige skulle behöva ett mer sammanhållet och långsiktigt utvecklingsarbete rörande hälsodata. Vi föreslår ett helhetsgrepp i form av en nationell handlingsplan för lagring, insamling, delning och användning av hälsodata.

Läs yttrandet här.

Dela gärna den här sidan: