Forska!Sverige

Seminarium med överlämning av prioriterade åtgärdsförslag till ministrar

Publicerad: 2023-03-16

Den 10 maj anordnar Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium för att presentera en ny rapport med nulägesanalys och 10 prioriterade åtgärder, som syftar till ökad hälsa och välstånd i Sverige.

Excellent forskning krävs för att säkra Sveriges roll som kunskapsnation, utveckla hälso- och sjukvården och skapa grogrund för ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat. I vården pågår ett skifte mot precisionsmedicin, inte minst genom ökad användning av hälsodata. Det ställer nya krav på vårdens organisation och kompetens, samt på samverkan mellan patienter, vården, forskare och företag.

Forska!Sveriges förening ”Agenda för hälsa och välstånd” består av 35 organisationer som representerar universitet, vård, näringsliv, myndigheter, professions- och patientorganisationer som samarbetar för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande i Sverige.

Vi bjuder in till seminarium den 10 maj där vi presenterar vår nya rapport med nulägesanalys och beskrivning av 10 högt prioriterade åtgärder som syftar till att Sverige ska ha

  • excellent forskning och utbildning
  • kliniska studier som en integrerad del av vården
  • effektiv implementering av precisionsmedicin och
  • en vård som agerar ”tidig användare”.

På seminariet kommer förslag och handlingsplaner presenteras och diskuteras med bland annat utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

 

Medverkande

Mats Persson, Utbildningsminister

Acko Ankarberg Johansson, Sjukvårdsminister

Anna Nilsson Vindefjärd, Generalsekreterare Forska!Sverige

Tobias Alfvén, Ordförande ”Agenda för hälsa och välstånd” och Svenska Läkaresällskapet

Mia von Euler, Dekan Örebro Universitet och överläkare Universitetssjukhuset Örebro

Göran Larsson, FoU-chef Region Västerbotten

Anne-Lie Öberg, Chef för policy och samhällskontakter Medtronic Norden

Jan-Ingvar Jönsson, Rektor Linköpings universitet

Margareta Haag, Ordförande Nätverket mot cancer

Jakob Tellgren, Vd MSD Norden & Baltikum

Anna Wedell, Överläkare Karolinska universitetssjukhuset och tf föreståndare Precisionsmedicinskt centrum Karolinska


Information

Datum och tid: 10 maj kl 10-12 (kaffe/te från 09.30)

Plats: Eva och Georg Klein-salen, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solnavägen 9, Stockholm, eller på distans.

(Anmälan är stängd då seminariet redan är genomfört)

 


 

Bilder: Mats Persson Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet; Acko Ankarberg Johansson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet; Mia von Euler Foto: Jesper Mattson; Jan-Ingvar Jönsson Foto: Charlotte Perhammar; Anna Wedell Foto: Stefan Zimmerman


Observera att när du anmäler dig till eventet godkänner du att Forska!Sverige får lägga till ditt namn på en deltagarlista som kan komma att publiceras på vår hemsida och att de foton som tas under eventet får publiceras i våra kanaler.

Dela gärna den här sidan: