Forska!Sverige

2024 Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta

2024 Hälsodata - till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta