Forska!Sverige
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet

Aktuellt Visa fler nyheter

Precisionshälsa - vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.