Forska!Sverige
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet

Aktuellt Visa fler nyheter

Hälsodata - till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta