Forska!Sverige
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning för hälsa bli en högre nationell prioritet

Kända röster om Forska!Sverige

Aktuellt Visa fler nyheter

Medicinska framsteg leder till nytta för hela samhället

Värdet av forskning - Filmer och faktablad