Forska!Sverige
För att patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård, för att Sverige ska kunna behålla och utveckla kompetens och för att skapa arbetstillfällen, behöver medicinsk forskning bli en högre nationell prioritet

Kända röster om Forska!Sverige

Aktuellt Visa fler nyheter

Medicinska framsteg leder till nytta för hela samhället

Värdet av forskning - Filmer och faktablad

Ta del av våra filmer och faktablad som på ett konkret sätt visar på det stora värdet av medicinsk forskning.