Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 40 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

 

Vår vision för life science år 2030: 

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger.

Med starka och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken.

Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant. 

Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera relevant information bidrar till en unik nationell plattform för forskning och kvalitetsutveckling. Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för patientnära studier.

Sverige är en magnet för life science-investeringar.

Med sin innovativa och dynamiska miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen.

 

Läs mer om samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd” och projektets medlemmar.

Ta del av vår nyaste rapport, Agenda för hälsa och välstånd 2023, som innehåller nulägesanalys och 10 prioriterade åtgärdsförslag till regeringen för kommande mandatperiod.

Ta del av stiftelsens och medlemsföreningens arbete under de senast 10+1 åren i vår jubileumsskrift.

 

Dela gärna den här sidan: