Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 41 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

 

Vår vision för life science år 2030: 

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger

Med starka och långsiktiga satsningar på forskning, utbildning och utveckling ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är ett föregångsland inom hälso- och sjukvård tack vare att kunskap omsätts i praktiken

Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant. 

Hälso- och sjukvården har ett samordnat uppdrag att dokumentera relevant information som bidrar till en nationell plattform för forskning och kvalitetsutveckling

Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för patientnära studier.

Sverige är en magnet för life science-investeringar

Med en innovativ och dynamisk miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen.

 

Läs mer om samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd” och projektets medlemmar.

Ta del av vår nyaste rapport Hälsodata – till er tjänst! Tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta.

Ta del av stiftelsens och medlemsföreningens arbete under de senast 10+1 åren i vår jubileumsskrift.

 

Dela gärna den här sidan: