Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 35 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

 

Vår vision för life science år 2030: 

Sverige är en global nyckelaktör inom life science som attraherar topptalanger.

Med starka och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning ges stort utrymme för nyfikenhet, driv, vetenskaplighet och excellens.

Sverige är föregångslandet inom hälso- och sjukvård tack vare att kompetens omsätts i praktiken.

Samspelet mellan akademi, företag, vård och befolkning skapar attraktiva miljöer för forskning och innovation, och en hälso- och sjukvård i framkant. 

Vårdens samordnade uppdrag att dokumentera relevant information bidrar till en unik nationell plattform för forskning och kvalitetsutveckling. Forskare och företag lockas till Sverige som en ledande nation för patientnära studier.

Sverige är en magnet för life science-investeringar.

Med sin innovativa och dynamiska miljö, i kombination med attraktiva förutsättningar för näringslivet, är Sverige en av de mest konkurrenskraftiga life science-nationerna i världen.

 

Läs mer om samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd” och projektets medlemmar.

Ta del av stiftelsens och medlemsföreningens arbete under de senast 10+1 åren i vår jubileumsskrift.

Läs vår nya rapport: Precisionshälsa – vägen framåt! 

Dela gärna den här sidan: