Forska!Sverige

Årligt riksdagsseminarium samlade ledande politiker och aktörer inom life science

I maj 2015 överlämnade Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” 14 prioriterade åtgärdsförslag för att förbättra life science-systemet i Sverige till regeringen. Sedan dess har den tidigare S/MP-regeringen tagit ett flertal initiativ i linje med de åtgärdsförslagen.

Stiftelsens årliga utvärdering av den tidigare S/MP-regeringens arbete visar att det går framåt för flera av förslagen. Med utgångspunkt i denna analys diskuterade ledande life science-aktörer och politiker utmaningar och möjligheter för life science vid ett riksdagsseminarium anordnat av Forska!Sverige och Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

Ladda ner Forska!Sveriges granskning av regeringens arbete: Agenda för hälsa och välstånd – Statusrapport 2018.

Ladda ner rapporten där åtgärdsförslagen med handlingsplaner finns beskrivna: Agenda för hälsa och välstånd 2017.

Till pressmeddelande.

Till program.

Till deltagarlista.

Läs artikel i LIFe-time.se med anledning av riksdagsseminariet.

Dela gärna den här sidan: