Forska!Sverige

Rapporten "Agenda för hälsa och välstånd"

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” erbjuder en beskrivning av dagsläget inom det svenska life science-systemet, fördelat på fyra kapitel som vart och ett fokuserar på ett målområde. I varje kapitel lyfter vi ett flertal aspekter som behöver hanteras snarast och där det krävs politiska beslut. Vi bidrar även med 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner.

 

malomradenFör varje målbild bidrar vi med en faktaruta om initiativ som tidigare regering tagit och i den löpande texten lyfter vi goda exempel på landsting/regionnivå, samt privata initiativ. Vi redovisar slutsatser från utredningar och rapporter som är relevanta som policyunderlag, samt bilägger en referenslista för dessa.

Se även sammanfattning av rapporten

Dela gärna den här sidan: