Forska!Sverige

Resultat av projektet "Agenda för hälsa och välstånd" - juli 2014 till juli 2015

Genom projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” har aktörer från olika delar av life science-systemet enats om 14 konkreta åtgärdsförslag och utvecklat handlingsplaner för dessa. Materialet har sammanställts i en gedigen rapport, samt presenterats på konferenser den 6e maj respektive den 29e juni 2015. Se resultat presenterat i ppt.

 

1 rapport ”Agenda för hälsa och välstånd” (tryckt och elektroniskt format)

1 sammanfattning av rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” (tryckt och elektroniskt)

Arrangerat

 • 4 workshops med medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd”
 • 1 konferens med 3 ministrar, samordnaren för life science, samt statssekreterare och över 400 deltagare
 • 1 almedalsevent med politiker från regering och oppostition

Möten på utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet för presentation/diskussion om förslagen

Artiklar

 • PR-värde: 2,2 miljoner sek, antal läsare: 1,1 miljoner
 • Debattartikel publicerad i 12 tidningar (1 nationell i Göteborgs-Posten, 11 regionala)
 • 19 artiklar (t ex i DN) om ”Agenda för hälsa och välstånd”

2 pressmeddelanden

Filmer

 • 1,40 minutersfilm med tre ministrar (Mikael Damberg, Helene Hellmark Knutsson och Gabriel Wikström) och statssekreterare (Agneta Karlsson)
 • Konferensen uppdelad på de fyra målbilderna:
  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i centrum
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

 

 

 

 

 

Dela gärna den här sidan: