Forska!Sverige

10 prioriterade åtgärder för att stå bättre rustade inför framtida hälsohot

Den 6 maj 2021 samlades ledande life-science aktörer, politiker och regeringens life-science samordnare för att diskutera föreningen Agenda för hälsa och välstånds nya rapport ”Medicinsk forskning och utveckling – en förutsättning för att hantera framtida hälsohot.” Fokus är hur vi kan ta vara på erfarenheterna från pandemin och vilka åtgärder som behövs för att stå bättre rustade inför framtida hälsokriser. För att titta på seminariet och ta del av rapporten, se länkar nedan.

Seminariet öppnades och inleddes av Forska!Sveriges grundare och generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, samt Tobias Alfvén, ordförande för Agenda för hälsa och välstånd. Under inledningen presenterades en sammanfattning av de inledande kapitlen i den nya rapporten: om värdet av medicinsk forskning i en kris, samt hur medicinsk forskning och utveckling i Sverige har påverkats under pandemin.

Efter inledningen presenterade representanter från Agenda för hälsa och välstånd de 10 åtgärdsförslag som arbetats fram av Agendas 34 medlemsorganisationer. Dessa bör prioriteras för att vi i Sverige ska kunna dra större nytta av forskning och utveckling och därmed stå bättre rustade inför framtida hälsohot. Seminariet avslutades med en panel med politiker och regeringens life-science samordnare. De gav sin syn på förslagen, med efterföljande diskussion om hur vi tar nästa steg.

Debattartikel publicerades

I samband med lanseringen av rapporten publicerades även en debattartikel i Dagens Nyheter, där vi uppmanar regeringen att ta vara på erfarenheterna som tydligt visar att Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar och vidta åtgärder för att förbättra situationen.

Relaterat material till seminariet 6 maj 2021

Dela gärna den här sidan: