Forska!Sverige

Årligt riksdagsseminarium med ledande politiker och experter

Den 4 februari 2021 samlades riksdagsledamöter och ledande life science-aktörer för att diskutera slutsatserna i Forska!Sveriges Granskningsrapport 2020. Ger dagens politik tillräckliga förutsättningar för att skapa en stark medicinsk forskning och utveckling som snabbt kommer medborgarna till del? För att titta på seminariet och ta del av rapporten, se länkar nedan.

Riksdagsseminariet, detta år i digitalt format, öppnades och inleddes av Forska!Sveriges grundare och generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd. Under inledningsanförandet presenterades en sammanfattning av Forska!Sveriges Granskningsrapport 2020, där regeringens arbete kring Forska!Sveriges och Agenda för hälsa och välstånds 14 åtgärdsförslag för att stärka medicinsk forskning, företagande och vård i Sverige har granskats.

Efter presentationen delade en expertpanel med representanter från akademi, vård, näringsliv och patientorganisationer med sig av sina erfarenheter kring vilka politiska handlingar och satsningar som behövs för att stärka och driva Sverige som medicinsk forskningsnation i framkant. Detta följdes av en politikerpanel med riksdagsledamöter från respektive parti som fick redogöra för sina prioriteringar gällande forskning och utveckling. Både experter och riksdagsledamöter kommenterade även vissa satsningar som presenterats i Forskningspropositionen 2020.

Seminariet avslutades med ett anförande av RIFO:s ordförande Betty Malmberg, som bland annat belyste vikten av dialogen mellan forskande aktörer och politiker för att driva och gynna samhällsutvecklingen.

Debattartikel publicerades

I samband med lanseringen av Granskningsrapport 2020 och Riksdagsseminariet publicerades även en debattartikel av Forska!Sverige och Agenda för hälsa och välstånd, där regeringen uppmanas att ta till vara på nya samarbetsformer och initiativ som utvecklats mellan vårdpersonal och forskare för att bekämpa den pågående pandemin.

Relaterat material till Riksdagsseminariet 2021

Dela gärna den här sidan: