Forska!Sverige

Fullsatt event i Almedalen

Vid Forska!Sveriges fullsatta seminarium i Almedalen fick deltagarna ta del av konkreta exempel på hur forskning och innovation kan begränsa vårdkostnaderna och höra vad politiker gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Utmaning hälsa – vad gör politikerna för att dra större nytta av forskning & innovation?

Det är väl belagt att forskning och innovation är en mycket god investering, i form av hälsovinster, ökade företagsinvesteringar, arbetstillfällen och skatte- och exportintäkter. Forska!Sverige arrangerade ett mingelevent där politiker diskuterade vad de gör för att i ökad utsträckning dra nytta av det i Sverige.

Några röster från kvällen:

Forskning måse vara en naturlig del av hälso- och sjukvården.
Anders Henriksson (S)

 

Viktigt att forskning och innovation sätts på kartan – viktigt med tydliga mål!
Daniel Forslund (L)

 

Viktigt att myndigheter prioriterar forskning och innovation.
Anders Lönnberg (S)

 

Viktigt att forskningen värderas och når ut till patienter.
Barbro Westerholm (L)

 

Viktigt med alf-avtalet där kvalitet kommer kunna följas upp!
Betty Malmberg (M)

 

Viktigt med samverkan mellan life science aktörerna för ökad innovation.
Penilla Gunther (KD)

 

Skapa attraktiva forskningsmiljöer så att företag söker sig till Sverige.
Fredrik Christensen (C)

 

Viktigt att det finns en långsiktighet för de som forskar och att det lönar sig.
Elisabet Knutsson (MP)

 

Medverkande:

  • Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige
  • Anders Henriksson, landstingsråd (S), Kalmar läns landsting
  • Daniel Forslund, innovationslandstingsråd (L), Stockholms läns landsting
  • Anders Lönnberg, regeringens life science samordnare (S)
  • Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)
  • Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)
  • Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD)
  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)
  • Elisabet Knutsson, riksdagsledamot (MP)
Dela gärna den här sidan: