Forska!Sverige

Seminarium om digitalisering av vårddata

I maj 2018 arrangerade Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium som bjöd på viktiga samtal med utgångspunkt från vår rapport ”Vårddata – hög tid att agera”.

Läs vår rapport

Karolinska Institutet var värd för det fullsatta seminaret, se foton och filmer längre ner på sidan.

Sverige har unika möjligheter att förbättra vården genom vårddata. Men den stora potentialen med samlade vårddata tas inte till vara. Vid seminariet diskuterade tunga talare från regering, landsting, vård, akademi, företag och patientgrupper de konkreta åtgärdsförslagen som de 32 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” arbetat fram. En ny rapport med en analys om vilka de stora hindren för ökad digitalisering av vårddata är och vilka åtgärder som krävs både på nationell och regional nivå släpptes samma dag.

På scen:

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige
Ole-Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet
Anders Henriksson, vice ordförande SKL, medlem i styrgruppen för e-hälsa
Agneta Karlsson, statssekreterare Socialdepartementet, ordförande styrgruppen för e-hälsa
Jenny Fernebro, life science-kontoret
Katrin Moeschlin, klinisk forskningsdirektör MSD
Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska universitetssjukhuset
Yvonne Thomson, sr public affairs manager Janssen
Mats Ulfendahl, forskningsdirektör Östergötland
Klas Kärre, ordförande forskningsnämnden Cancerfonden

Läs vårt pressmeddelande.

Läs vår debattartikel i DN.

 

Anna Nilsson Vindefjärd ”Vårddata – hög tid att agera”

 

Ole Petter Ottersen ”Varför behöver vi synkroniserad vårddata i Sverige?”

 

Panelsamtal ”Vilka åtgärder behöver tas för att snabba på processen?”

Panelsamtal ”Hur ser politikerna på dagsläget och förslagen?”

Jenny Fernebro ”Vi prioriterar hälso- och vårddata”

 

Ta del av material från seminariet

Dela gärna den här sidan: