Forska!Sverige

Almedalen 2017

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan och höll två event.

Inför valåret – granskning av de politiska partiernas ambitioner för life science

Vid Forska!Sveriges paneldebatt presenterade regerings- och allianspartierna sina ambitioner med att stärka medicinsk forskning, företagande och vård.

I panelen: Hans Rothenberg (M), Anders Lönnberg (S), Acko Ankarberg Johansson (KD), Jonas Eriksson (MP), Christer Nylander (L) och Fredrik Christensson (C). Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige.

Forska!Sverige kommer fortsatt granska partiernas kommande motioner och budgetar inför valåret. Läs mer om Forska!Sveriges konkreta åtgärdsförslag för att stärka life science i Agendarapport 2017.

 

 

 

 

 

 

 

Specialiserade forsknings- och behandlingscentra – en vinst för alla!

Professor Anna Wedell, Karolinska Institutet, delade med sig av banbrytande forskning och sina erfarenheter av specialiserade center. Panelen med Anders Henriksson, SKL, Anders Lönnberg, patientrepresentant och regeringens life science-samordnare, Malin Parkler, VD Pfizer, Sofia Palmquist, VD Capio S:t Görans sjukhus. Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd Forska!Sverige.

Läs mer om specialiserade centra i Agendarapport 2017.

Forska!Sverige vill rikta ett varmt tack till alla deltagare för givande diskussioner, samt till MSD respektive Capio för värdskap vid eventen. Utöver de egna eventen deltog Forska!Sverige i ett flertal paneler och rundabordssamtal.


”Forska!Sverige talade också på andras event, t ex vid seminariet ”Diabetes är alltid diabetes. Varför kan inte fler få ta del av den hjälp som finns?”.


Dela gärna den här sidan: