Forska!Sverige

Almedalen 2019

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi arrangerade två egna event och vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog som talare på andra seminarium och rundabordssamtal.

Samtal med ministern för högre utbildning och forskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under veckan bjöd vi in till ett Almedalsmingel som inleddes med ett samtal med Matilda Ernkrans, ministern för högre utbildning och forskning. Samtalet fokuserade bland annat på två viktiga frågor:

  • den kommande propositionen för högre utbildning, forskning och innovation
  • den kommande life science-strategin som aviserades i en debattartikel den 10 juni av socialministern, näringsministern och ministern för högre utbildning och forskning

Efter samtalet deltog Matilda Ernkrans på minglet och inbjudna gäster fick möjlighet att ställa egna frågor. Ni som inte kunde delta kan se samtalet med ministern här.

 

Paneldiskussion om nästa steg inom precisionsmedicin

Tillsammans med Uppsala universitet och SciLifeLab bjöd Forska!Sverige in forskare och riksdagspolitiker till en diskussion om vad som krävs för att ta nästa steg inom precisionsmedicin.

I politikerpanelen, som modererades av Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd, deltog: Helene Hellmark Knutsson (S), Betty Malmberg (M), Jonas Eriksson (MP), Lina Nordquist (L), Pia Steensland (KD) och Christer Jonsson (C).

I forskarpanelen, som modererades av Eva Tiensuu-Jansson, deltog: Richard Rosenquist Brandell, Anna Wedell, Eskil Degsell och Lars-Åke Levin.

I diskussionen med politikerpanelen ansåg samtliga panelister bland annat att det är ett bra förslag att:

  • utveckla och genomföra en nationell handlingsplan för hälsodata
  • säkerställa långsiktig finansiering, pågående processer och fortsatt samordning i pågående projekt inom precisionsmedicin
  • uppdatera det regulatoriska ramverket
  • införa nya modeller för implementering, värdering och finansiering

Ni som inte hade möjlighet att delta kan ta del av paneldiskussionen i efterhand här.

 

Förutsättningar för uthållig och hållbar forskning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog i en diskussion om hur Sverige kan bygga vidare på sitt historiskt goda anseende som framstående forskningsnation, inte minst inom klinisk forskning, och hur vi hittar tillbaka till tätpositionen inom life science.

Bland annat nämndes Forska!Sveriges nya Sifo-undersökning som visar att 95 procent säger ja till att dela sin hälsodata, enbart en procent säger nej. Den tillitsbasen som vi har i Sverige är helt unik om vi jämför internationellt. Vi måste ta tillvara på tilliten och utveckla en nationell plan för hälsodata. I rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019 bidrar vi med konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner.

Medverkande: Anna Nilsson Vindefjärd (Generalsekreterare Forska!Sverige), Elisabeth Björk (Vice President CVRM, AstraZeneca), Jenni Nordborg (Nationell samordnare och ansvarig för Regeringskansliets life science-kontor ) och Hanna Brodda (Moderator).

 

Vad gör vi med all data?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns alldeles för många hinder för att Sverige ska kunna dra maximal nytta av hälsodata. På ett seminarium arrangerat av SciLifeLab och Uppsala universitet presenterade Forska!Sveriges generalsekreterare förslag som underlättar insamling, användning och delning av data för att förbättra hälsa. Läs förslagen i rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2019.

Medverkande: Anna Nilsson Vindefjärd (Generalsekreterare Forska!Sverige), Sofie Björling (Avdelningschef, Forskningsinfrastruktur, Vetenskapsrådet), Inge Jonassen (Head of Node, ELIXIR-Norge), Bengt Persson (Director, bioinformatics platform, NBIS), Niclas Jareborg (Data Manager, NBIS) och Johan Rung (Head of Data Center, SciLifeLab).

Ni som inte hade möjlighet att delta under seminariet kan se det i efterhand här.

Forska!Sverige vill rikta ett stort tack till alla deltagare på våra event för givande diskussioner, samt till Uppsala universitet respektive Capio för värdskap vid eventen.

 

Se bilder från Forska!Sveriges deltagande i Almedalen

Dela gärna den här sidan: