Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2017

På Forska!Sverige-dagen samlas beslutsfattare från många viktiga områden – från politik, akademi, näringsliv och vård, liksom från fackförbund, myndigheter och patientorganisationer. Fokus för samtal är vad som behöver göras för att öka hälsa och välstånd i Sverige. Temat för Forska!Sverige-dagen 2017 var ledarskap. Hur kan stärkt ledarskap förbättra vården och göra Sverige konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation?

Dagen inleddes med premiär av Staffan Hildebrands film: Röster om Forska!Sverige.

Stiftelsens generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd satte ramen för dagen med konstaterandet att det krävs ett starkt ledarskap för att öka kvaliteten i vården och för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom medicinsk forskning och innovation. Ledarna är i sin tur beroende av en klok politik. En politik som orkar vara långsiktig och som klarar av genomgripande systemförändringar när de behövs.

Under dagen delade ledare inom akademi, företag, vård, patientrörelser och politik med sig av sina erfarenheter vad det gäller utmaningar och möjligheter med att vara ledare: Hans Wigzell, Ole Petter Ottersen, Richard Bergström, Britta Wallgren, Sara Riggare och Göran Hägglund. I efterföljande panel diskuterade talarna vad politikerna kan göra för att göra det lättare att bedriva ett gott ledarskap inom respektive område, men också vad de själva kan göra för att förbättra förutsättningarna för ledarskap.

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson betonade vikten av långsiktighet, jämställdhet och samverkan för att uppnå hög kvalitet i forskning. Efterföljande politikerpanel diskuterade vad de som politiker kan och bör göra för att skapa bättre förutsättningar för starkt ledarskap i Sverige.

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker ut, som i år går till professor Mathias Uhlén och Regeringens samordnare för life science Anders Lönnberg. Forska!Sverige hedersutmärkelse gick i år till Professor Nina Rehnqvist.

 

 

Forska!Sverige-dagen och utmärkelserna uppmärksammades i media, se

  •  Hoppfullt på temadag om forskning. Läs artikel i LIFe-time.se.
  • ”Vi får en vrickad bild av Sverige”. Läs artikel i Life Science Sweden.
  • Livet som patient gav veteranen nya insikter. Läs intervju med Nina Rhenqvist i Dagens Medicin.
  • Hon prisas för sitt livslånga engagemang. Läs artikel i Dagens Medicin.
  • De får Forska!Sveriges pris. Läs artikel i Life Science Sweden.

 

Se mer av Forska!Sverige-dagen 2017

Se bilder från Forska!Sverige-dagen 2017

Dela gärna den här sidan: