Forska!Sverige

Forska!Sverige-dagen 2018

”Artificiell intelligens som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i Sverige och vilka möjligheter finns?” Det var fokus för diskussionerna under en fullspäckad eftermiddag på Forska!Sverige-dagen 2018. Under dagen filmades några av diskussionerna. Videoklippen går att se i efterhand och finns länkade under respektive namn.

Den 28 november samlades beslutsfattare från många viktiga områden – från politik, akademi, näringsliv och vård, liksom från professionsförbund, myndigheter och patientorganisationer. Fokus för eftermiddagens dynamiska samtal var hur AI används, eller inte används, som ett verktyg inom vården, samt hur vilka fördelar det skulle föra med sig att i högre utsträckning implementera de verktyg som finns.

Dagen inleddes med Carolina Wählby, professor vid Institutionen för Informationsteknologi och SciLifeLab vid Uppsala universitet, och Rikard Wedin, docent och överläkare vid Karolinska sjukhuset, som var för sig diskuterade hur AI både kan minska vårdköerna och utgifterna utan att tumma på kvaliteten till patienterna. Därefter sattes Sveriges användande av AI inom vården in i ett internationellt perspektiv då Samuel Kaski, professor på Aalto University och direktör för ”Finnish Center for Artificial Intelligence”, och Mette Lindstrøm, centerchef för Danske Regioner, berättade om de framsteg Finland och Danmark gjort de senaste åren.

För att ge en bred bild av användandet av AI inom olika områden hade Forska!Sverige bjudit in en gedigen expertpanel som kunde ge åhörarna en bild av både framgångar, möjligheter och utmaningar. Därefter följde intressanta diskussioner från en inbjuden politikerpanel om hur politiken kan skapa förutsättningar för Sverige att bli ledande i att utveckla AI för hälsa. I paneldebatten märktes en bred enighet kring att detta är ett viktigt område för politikerna att satsa på och underlätta för. Ebba Carbonnier, portföljansvarig för nationellt skalbara lösningar på Swelife, visade under senare delen av eftermiddagen på spännande möjligheter att utveckla vården och AI när olika branscher får möjlighet att mötas.

Borde Sverige egentligen bli bäst på att använda AI som verktyg för hälsa? I ett avslutande samtal mellan Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, och Göran Hägglund blev svaret att Sverige inte nödvändigtvis ska vara bäst på att utveckla AI, men att tillämpa den i vården. Därefter avslutade Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd med en sammanfattande diskussion om de viktigaste punkterna som tagits upp under dagen och hur vi fortsätter arbetet för effektivare användande av AI inom vården.

På Forska!Sverige-dagen delades även Forska!Sveriges utmärkelser till forskare och politiker ut, som i år gick till professor Lars Edvinsson vid Lunds Universitet samt Betty Malmberg riksdagsledamot för Moderateraterna. Forska!Sveriges hedersutmärkelse gick i år till professor Kjell Asplund.

 

 

Life-time.se har skrivit tre artiklar som ger en fördjupad sammanfattning av dagens diskussioner, se

  • Mikael Damberg: Sverige bör bygga AI-samarbeten, läs artikeln på life-time.se
  • Radikala förändringar krävs för AI i vården, läs artikeln på life-time.se
  • AI kan spara tid och pengar för sjukvården, läs artikeln på life-time.se

Forska!Sverige-dagen och utmärkelserna uppmärksammades även i andra redaktioner, se

  • New drugs, decades in the making, are providing relief for migraines, läs artikeln på washingtonpost.com
  • Lokala politikern prisas för sin politik, läs artikeln på corren.se
  • Ny medicin mot migrän lindrar och botar, läs artikeln på expressen.se
  • Ligger bakom migränmedicin – Får Forska Sveriges pris, läs artikeln på Life Science Sweden.
  • Får hedersutmärkelse för sitt etikarbete, läs artikeln på dagensmedicin.se
  • Betty Malmberg får pris för sitt arbete med forskningsfrågor, läs artikeln på medborgaren.se
  • Prisas för forskningsintresse, läs artikeln på folkbladet.se

Se mer av Forska!Sverige-dagen 2018

Se bilder från Forska!Sverige-dagen 2018

Dela gärna den här sidan: