Forska!Sverige

Forska!Sverige presenterar inspel till FoI-propositionen för utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet håller öppen utfrågning inför höstens kommande forsknings- och innovationsproposition där särskilt inbjudna organisationer är välkomna att ge sin syn på forskning och innovation. Forska!Sverige bidrar med sitt inspel.

Vi föreslår att forskningspropositionen blir en forsknings-, högre utbildnings-, och innovationsproposition och att följande nio åtgärdsförslag genomförs:

 1. Förändra struktur och underlag för statens stöd till forskning vid lärosäten
 2. Justera meriteringssystemet
 3. Skapa karriärtjänster för klinisk forskning
 4. Stärk uppbyggnaden av en samordnad infrastruktur för forskning och kliniska studier
 5. Kräv utvärdering av behandling, utbildning och forskning inom vården
 6. Inför ackreditering av universitetssjukvård
 7. Satsa på digitalisering
 8. Utöka satsningen på nationella databanker, biobanker och kvalitetsregister
 9. Skapa specialiserade forsknings- och behandlingscentra
 • Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen (pdf).
 • Utfrågningen via riksdagens webb-tv.
Dela gärna den här sidan: