Forska!Sverige

Rundabordssamtal

Generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd var en av tre talare på Socialdemokraternas rundabordssamtal om ”Samverkan för fler och nya jobb inom Life Science-området”.

Dela gärna den här sidan: