Forska!Sverige

2013 års utmärkelser

Forska!Sveriges utmärkelse till forskare

Lars Klareskog Professor i reumatologi Karolinska Institutet

Lars Klareskog
Professor i reumatologi
Karolinska Institutet

Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2013 tilldelas professor Lars Klareskog, professor i reumatologi vid institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Lars får utmärkelsen för sitt arbete med grundläggande och klinisk forskning för att öka kunskapen om varför människor drabbas av ledgångsreumatism. Hans forskning har byggt på det största

kvalitetsregistret i världen av sitt slag, det svenska reumatologi-registret, och bidragit till bättre prevention och behandling av kronisk ledgångsreumatism.

Läs Forska!Sveriges pressmeddelande om utmärkelsen här.

Forska!Sveriges utmärkelse till politiker

Jan Björklund (FP) Vice statsminister

Jan Björklund (FP)
Vice statsminister

Forska!Sveriges politikerutmärkelse år 2013 tilldelas utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund (FP).

Jan får utmärkelsen för att ha hörsammat allvaret i att Sverige tappat mark inom biomedicinsk och klinisk forskning. Han har lyft fram medicinsk forskning som särskilt betydelsefull i regeringens

forsknings- och innovationsproposition och han har också drivit igenom infrastruktursatsningar och forskningsanslag som förbättrar förutsättningarna för högkvalitativ medicinsk forskning i Sverige.

Läs Forska!Sveriges pressmeddelande om utmärkelsen här.

 

Ta del av våra filmer från utmärkelseceremonin

Lars Klareskog tar emot Forska!Sveriges utmärkelse
Jan Björklund tar emot Forska!Sveriges utmärkelse
Dela gärna den här sidan: