Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Ny rapport: Granskningsrapport 2021

I en ny rapport granskar Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige. I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen gjort…

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.

Debatt: Med precisionshälsa räddar vi liv i vården

Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre…