Forska!Sverige

Medicinsk forskningskvalitet – fokus för Forska!Sverige-dagen

Publicerad: 2023-11-15

Hur skapas excellenta forskningsmiljöer? Vad krävs inom just det medicinska området? Vilken roll har politiken i att stärka forskningskvaliteten i Sverige? Det och mycket mer diskuteras den 15 november när politiker och ledande representanter för vård, akademi, patientorganisationer, professionsförbund, företag och myndigheter samlas för en exklusiv konferens.

Medicinsk forskning av hög kvalitet är avgörande för att kunna rädda liv, stärka vården och skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv inom life science i Sverige. Den internationella konkurrensen om excellenta forskare och life science-företag är stenhård och Sverige behöver stärka sin position för att inte förlora de stora värden som medicinsk forskning för med sig.

Konferensen inleds av Maria Leptin, President European Research Council som talar om konkurrensläget på Europa-nivå. Efter det blir det presentationer av professorer som har byggt upp olika typer av infrastrukturer med fokus på forskningskvalitet och att skapa direkt patientnytta. Det blir också panelsamtal med experter som modereras av Anna Nilsson Vindefjärd och med riksdagsledamöter, med Göran Hägglund som moderator. Avslutningstal hålls av utbildningsminister Mats Persson.

– Vi är glada över att utbildningsministern och riksdagsledamöter från alla partier deltar för att diskutera Sveriges roll som forskningsnation och regeringens ambitioner att stärka forskningens kvalitet. Att flera ledande experter och politiker möts gör att vi kan lära av varandra och fokusera på vilka konkreta åtgärder som krävs för att svensk medicinsk forskning och utveckling ska stå sig stark även i framtiden, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

Forska!Sverige-dagen äger rum i Svenska Läkaresällskapets lokaler idag, den 15 november, på Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Under kvällen delas även Forska!Sveriges utmärkelser för år 2023 ut. Journalister är välkomna att delta och meddelar i så fall Natalia Cardenas (se kontaktuppgifter nedan).

 

———-

Se programmet här

Se deltagarlistan här

Ta del av Forska!Sveriges forskarutmärkelse år 2023

Ta del av Forska!Sveriges hedersutmärkelse år 2023

Ta del av Forska!Sveriges politikerutmärkelse år 2023

Se information om tidigare års utmärkelser här

 

Om Forska!Sverige-dagen

På Forska!Sverige-dagen samlas personligt inbjudna representanter från politik, akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter för en exklusiv konferens med inspirerande talare och konstruktiva samtal. Den första Forska!Sverige-dagen arrangerades år 2012 och har därefter, med undantag för år 2020, arrangerats årligen. Mer information om konferensen och tidigare års teman hittar ni här.

 

Bilder: Mats Persson Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet; Maria Leptin Foto: European Commission; Carl-Henrik Heldin Foto: Uppsala universitet; Lars Wallentin Foto: Mikael Wallerstedt; Katarina Bjelke Foto: Erik Flyg; Jan-Ingvar Jönsson Foto: Charlotte Perhammar; Lars Klareskog Foto: Gustav Mårtensson: Birgitta Henriques Normark Foto: Gustav Mårtensson.

Dela gärna den här sidan: