Forska!Sverige
Foto: Maria Kakoulidou

Lars Lannfelt tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Publicerad: 2023-10-30

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2023 tilldelas Lars Lannfelt, professor emeritus i geriatrik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Utmärkelsen uppmärksammar Lannfelts banbrytande insatser för att förstå och behandla de bakomliggande faktorerna till Alzheimers sjukdom, vilket lett fram till världens första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandling. Utmärkelsen delas ut i samband med Forska!Sverige-dagen den 15 november.

Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att mer än 55 miljoner människor idag lever med demenssjukdomar. Alzheimers sjukdom är den vanligaste av dessa och står för ca 60-70 procent av alla fall. Sjukdomen orsakar stort lidande för patienterna och stora påfrestningar för både anhöriga och samhällen i stort över hela världen.

– Genom banbrytande upptäckter och forskning i världsklass har Lars Lannfelt lagt grunden för många av de framgångar vi nu ser inom den globala Alzheimerforskningen. Med denna utmärkelse vill vi uppmärksamma hans fantastiska livsgärning för en stor patientgrupp som fram tills nyligen hade få anledningar till att känna hopp, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

– Jag är mycket glad för att få Forska!Sveriges forskarutmärkelse och hoppas att det kan inspirera unga forskare till ytterligare insatser, säger Lars Lannfelt.

På 1990-talet gjorde Lars Lannfelt studier hos svenska familjer med många drabbade. Han upptäckte då genetiska förändringar som förorsakade ett förstadium, protofibriller, till de plack som uppstår i hjärnan vid Alzheimers sjukdom. Han insåg då att det fanns en möjlighet att med riktade monoklonala antikroppar angripa sjukdomen i ett tidigt stadium. Upptäckterna lade grunden för utveckling av den antikropp som nyligen blivit ett godkänt läkemedel.

– Mer än 25 år efter mina första upptäckter har det varit fantastiskt att äntligen se en behandling bli tillgänglig för patienterna, som alltid har varit mitt fokus. Men även om detta är ett stort steg är det viktigt att fortsätta forskningen för att ge patienterna fler alternativ, säger Lars Lannfelt.

—-

Läs intervjun med Lars Lannfelt i Life Science Sweden med anledning av utmärkelsen

Läs en artikel i Dagens Medicin om utmärkelsen

Läs om tidigare års utmärkelser här

Läs mer om värdet av forskning i vår skrift ”Kostnaden av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

 

Mer om Lars Lannfelt

Lars Lannfelt är professor emeritus i geriatrik vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Han är även grundare av BioArctic, företaget bakom den första fullt godkända sjukdomsmodifierande behandlingen mot Alzheimers sjukdom.

Dela gärna den här sidan: