Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Annie Lööf tar tag i life science

Annie Lööf tar nu tag i life science och ska bl.a. ta fram en motsvarighet till Storbritanniens life science strategi. Mycket välkommet! Läs mer