Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Stockholm och AstraZeneca ingår samarbetsavtal

För att möta de utmaningar som en åldrande befolkning medför inleder Stockholms läns landsting och AstraZeneca ett samarbete för forskning kring, och behandling av, kroniska sjukdomar. Ett gott samarbetsklimat ska…

Så kan Sverige bli ledande inom klinisk forskning

I den aktuella rapporten ”Starka tillsammans” från utredningen om nationell samordning av kliniska studier tar utredaren Ingrid Petersson upp flera konkreta åtgärder för att stärka svensk klinisk forskning och för…

”Staten bör ta över ansvar för sjukvård”

Fyra moderata riksdagsledamöter skriver i SvD: Sverige borde leda vägen från ett sjukvårdssystem till ett hälsovårdssystem, där förebyggande vård är lika viktig som behandlande vård. Perspektivet bör vara långsiktigt med…

Forska!Sverige-dagen 2013

Se och hör Leif Johansson, Carl Bennet, Jan Björklund och riksdagsledamöter för M, MP, FP, S, C och KD diskutera medicinsk forskning som framtidsfråga. Guldkorn från Forska!Sverige-dagen ser du här.

Viktigt med forskande läkare

Forska!Sverige deltog under fredagen i medicinska riksstämmans symposium om medicinsk forskning i klinik. Bland förslagen lyftes bland annat frågan om tydligare karriärvägar och stärkta incitament för forskande ST-läkare. Läs mer…

Nobelpriset – en hyllning till forskningen

Idag riktas hela världens blickar mot Sverige och årets högtidliga Nobelprisceremoni. Forska!Sverige gläds särskilt åt årets Nobelpristagare i medicin eller fysiologi, professorerna James E. Rothman, Randy W. Schekman och Thomas…