Forska!Sverige

”Det är därför dags för en öppen diskussion om framtiden för livsvetenskaper i Sverige”

Publicerad: 2014-05-07

Detta skriver Stefan Löfven och Mikael Damberg i en debattartikel på Dagens Industri och presenterar samtidigt Socialdemokraternas förslag för att stärka life science-industrin. Bland åtgärderna nämns 1 miljard kr till finansiering av en innovationsfond för tidiga skeden, utveckling av ersättningsystemen i sjukvården för att premiera klinisk forskning, 2 miljarder för att stärka sjukvården och ge mer tid för forskning och utveckling, samt en ny modell för statlig kapitalförsörjning till uppstartsföretag.

Samtidigt öppnar Löfven och Damberg upp för en bred blocköverskridande dialog för att stärka Sverige som forskningsnation.

Dela gärna den här sidan: