Forska!Sverige

Forska!Sverige kommenterar Socialdemokraternas vårmotion

Publicerad: 2014-04-24

Forska!Sverige välkomnar Socialdemokraternas vårmotion, där life science pekas ut som ett prioriterat område.

– Det ligger i linje med vad vi efterfrågat och vi välkomnar deras tydliga satsning på life science. Andra länder har satsat på långsiktiga life science-strategier av det enkla skälet att investeringar i detta område är mycket lönsamma för samhället och det är hög tid för Sverige att göra detsamma, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare för Forska!Sverige.

Läs Forska!Sveriges kommentar i sin helhet.

Dela gärna den här sidan: